Rozliczenia firm i osób prywatnych w Holandii e-rozliczenia POLACY za granicą dołącz do nas! Własna firma w Holandii dołącz do nas

Polityka prywatności

Polityka danych osobowych i regulamin korzystania z serwisu

1. Administratorem danych osobowych/danych firm Użytkowników jest MF Advies en Bemiddeling z siedzibą w OSS przy ulicy Raadhuislaan 23 w Holandii (numer firmy 17275544 ). Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać platformy ”Fachwork ” oraz nie korzystać z usług oferowanych przez naszą stronę .

3. Własciciel platformy ”fachwork ” przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu należytego wykonywania umów obejmujących usługi oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług MF Advies en Bemiddeling , o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

4. MF advies en Bemiddeling wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika , jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu:

• umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej,
• realizacji proponowanych usług,
• reakcji na informacje przesłane z wykorzystaniem platformy ”Fachwork”
• realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

6. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku zakładania konta przez Użtykownika , Użyykownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych/danych firmy w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez MF Advies en Bemiddeling .

7. Poprzez podanie swoich danych osobowych/danych firmy w toku zakładania konta na”platfromie Fachwork ”,Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług MF Advies en Bemiddeling..

8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych/danych firmy ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z platformy ”Fachwork” jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez MF Advies en Bemiddleing . Użtykownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub danych firmy przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych lub danych firmy w takich wypadkach.

10. Oprócz danych podawanych przez Użytkowników w ramach procesów przeglądania i korzystania z pplatformy ”Fachwork” wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony fachwork.eu nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę fachwork.eu

11. Przeglądanie zawartości platformy ”Fachwork ” nie wymaga przetwarzania danych osoby przeglągającej stronę .

12. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Użtykowników , dane osobowe/dane firm Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych/danych Użytkowników .

13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

14. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie platformie ”Fachowork ” W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych/danych firm udzielonych przed zmianą Polityki Ochrony Danych Osobowych, zastosowanie ma Polityka Ochrony Danych Osobowych w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

15. Cookies używane w witrynie:

PHPSESSID

Sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

wordpress_

Sesyjny

Przechowuje informacje dotyczące zalogowanego użytkownika.

wordpress_logged_in_

Sesyjny

Przechowuje informacje dotyczące zalogowanego użytkownika.

wordpress_test_cookie

Sesyjny

Przechowuje informację, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki Cookies.

wp-settings-

Stały 1 rok

Zapisuje ustawienia panelu administracyjnego.

wp-settings-time-

Stały 1 rok

Zapisuje ustawienia panelu administracyjnego.

xrootCookieRules

Stały 1 rok

Zapisuje wyłączenie informacji o stosowaniu plików cookies pojawiającej się w dolnej części ekranu.

Jesteś nowym użytkownikiem? Załóż Swoje konto aby korzystać z platformy.
Rejestracja
Masz już konto?
Zaloguj się, aby korzystać z platformy i zapraszać do dyskusji znajomych.
Logowanie

Zasubskrybuj

aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiałach na Fachwork