Rozliczenia firm i osób prywatnych w Holandii e-rozliczenia POLACY za granicą dołącz do nas! Własna firma w Holandii dołącz do nas

INFO.PL

Silnie nacjonalistyczna partia wygrywa wybory w Holandii

https://app.nos.nl/nieuws/tk2023/

 

Zaskakujące wyniki wyborów w Holandii, w których zwyciężyła partia nacjonalistyczna pod przewodnictwem Geert Wilders. W naszym artykule przybliżymy wizerunek założyciela partii, a także program partii i ewentualne konsekwencje wyboru nowego rządu,  dla nas jako Polaków pracujących (mieszkających) w Holandii.

Polityk Geert Wilders urodzony w Venlo 6 września 1963 początkowo w swojej karierze był członkiem partii zwanej VVD.  W 2006 założył własną partię z programem silnie nacjonalistycznym zwaną ‘’Partij voor de Vrijheid’’ ( PVV). W wolnym tłumaczeniu ‘’partia wolności ‘’, która za cel postawiła sobie ‘’oczyszczenie ‘’Holandii z islamu. Można by było pokusić się o stwierdzenie, iż  hasłem przewodnim partii jest  ‘’Holandia dla Holendrów’’.  Niechęć do obcych kultur założyciela partii sprawia, iż jest on częstym obiektem jak  dotąd nieudanych zamachów.  Dlatego również otacza się sowitą ochroną, która pozostaje do jego dyspozycji 24 godziny na dobę. Ciągły stan zagrożenia  wynika oczywiście z jego skrajnych i radykalnych poglądów.

W dniu 22 listopada 2023  odbyły się wybory parlamentarne w Holandii  i ku zaskoczeniu wszystkich,  wybory wygrała partia Wildersa. Wydarzenie owo wydaję się przełomowe w polityce niderlandzkiej, gdyż przez ostatnie dekady wygrywała partia liberalna VVD, która stała na czele demokracji. Tak zawrotny zwrot w kierunku politycznym w Holandii może świadczyć o nastrojach społeczeństwa, które prawdopodobnie wychodzi z konceptu  ”Holandia dla Holendrów”. 

Przyjrzyjmy się bliżej programowi  politycznemu zwycięzców wyborów 2023.

Poniżej przedstawiamy ogólne punktu programu partii Wildersa oraz będziemy zwracać uwagę na ewentualne konsekwencje programu politycznego dla nas jako Polaków w Holandii.

Azylanci

 

Całkowite zatrzymanie napływu azylantów do Holandii. Jest to jeden z najważniejszych punktów programu partii Wildersa, który chce wprowadzić zakaz noszenia islamskich chust. A także zakaz tworzenia ugrupowań islamskich w Holandii. Według założyciela partii większość osób z grona wyznania islamu korzysta z pomocy socjalnej oraz obciąża budżet  państwa holenderskiego. Utrzymanie azylantów, którzy są postrzegani przez zwycięską partię jako zagrożenie dla społeczeństwa ze względu na ogromną ilość kryminalistów i terrorystów, wynosi 24 miliardy rocznie.

Migranci z Europy i pozwolenia o pracę

 

Hasło przewodnie Wilders brzmi: ‘’ Wij zetten Nederlanders op 1!’’ Czyli, w wolnym tłumaczeniu  ‘’Holendrzy pierwsi. ‘’ Co może oznaczać również konsekwencje prawne dla Polaków w Holandii, gdyż świeżo upieczony zwycięzca dążyć będzie do zmniejszenia napływu siły roboczej spoza Holandii, w tym również z krajów Unii Europejskiej. Ograniczenie to miałoby nastąpić poprzez wprowadzenie zezwoleń o pracę w Holandii dla wszystkich obcokrajowców. W tym również podkreślamy, zezwoleń o pracę  dla nas jako Polaków.

Jak miałoby  w praktyce wyglądać wystąpienie o pozwolenie o prace w Holandii, tego nie określono w programie partii. Z drugiej strony partia musi najpierw zdobyć większość głosów w parlamencie, a więc musiałaby utworzyć koalicję. Co może być nie lada wyzwaniem, gdyż żadna z partii nie przedstawia tak radykalnego programu. Ponadto Holandia ma wiele umów zawartych z Unią  europejską , więc tutaj również może napotkać problem w postaci ograniczeń przepisów unijnych. 

Partia chce wprowadzić zakaz eksportu zasiłków poza Holandią. Jednakże ten fakt jest również gwarantowany prawem unijnym.

 

 

Studenci spoza Holandii

Kolejnym punktem programu jest zatrzymanie napływu studentów z obcych krajów, gdyż Holandia zmaga się z problemem, jakim jest zbyt mała ilość mieszkań do wynajęcia lub kupienia. Co powoduję, iż Holendrzy we własnym kraju nie mają gdzie mieszkać, gdyż miejsca są zajęte przez m.in. studentów z obcych krajów.

 

 

Poprawa bytu każdego obywatela Holandii

 

Według założyciela partii PVV Holandia przeznacza miliardy na pomoc innym państwom, gdzie toczą się wojny. Przez co cierpią Holendrzy, którzy skonfrontowani są z wyższymi cenami, wyższymi podatkami etc.

Głównym celem partii będzie polepszenie standardu życia w Holandii poprzez:

-Zmniejszenie podatku BTW na artykuły spożywcze z 9 % na ‘’0’’.

-Zmniejszenie cen wynajmu mieszkań socjalnych.

-Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego.

-Zwiększenie dodatku do mieszkania.

-Zniesienie własnego ryzyka z ubezpieczeń zdrowotnych.

-Zmniejszenie podatku od zużycia energii.

-Zwiększenie ulg podatkowych dla emerytów.

-Utrzymanie dodatkowego zasiłku przedemerytalnego IOAOW.

-Zniesienia podatku od przelotów samolotowych.

-Zmniejszenie wieku emerytalnego do 65 roku życia.

-Zatrzymanie wdrażania nowego systemu emerytalnego w Holandii.

 

 

ZZP (firmy jednoosobowe)

 

Jak wiadomo,  w Holandii toczy się dyskusja  na temat firm jednoosobowych od roku 2016. Firmy jednoosobowe powinny ustawowo mieć  minimalnie trzech zleceniodawców w  roku. Ponadto wprowadza się coraz wyższe podatki i coraz niższe ulgi podatkowe dla firm.  Partia Wildersa chce zaimplementować  proste zasady dla ZZPerów, które nie będą, jak można przeczytać w programie, niepotrzebnie obciążać przedsiębiorców. Ponadto chce wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia od niezdolności do pracy oraz obowiązkowe składki emerytalne.

 

Bezpieczeństwo

 

Priorytetem partii jest zagwarantowanie bezpieczeństwa w Holandii. Według przedstawionego programu ograniczenie napływy migrantów oraz azylantów  zmniejszy ilość niebezpiecznych jednostek, które potencjalnie zagrażają społeczności. Zwiększenie budżetu dla policji zapewni większe poczucie bezpieczeństwa obywatelom. Ponadto przewiduje sie: całkowite wydalanie z kraju obcokrajowców naruszających jakiekolwiek normy prawne,  zwiększenie kar za przestępstwa, walka z narkotykami i zgrupowaniami mafijnymi.

 

 

 

Służba zdrowia

 

Partia postuluję m.in. za zmniejszeniem własnego ryzyka, zmniejszeniem składki zdrowotnej, zatrudnieniem większej ilości personelu, wprowadzeniem dentysty w pakiet podstawowy ubezpieczenia.

 

Nieruchomości

 

Holandia zmaga się z kryzysem mieszkaniowym. Holendrzy chcący opuścić dom rodzinny nie mają żadnych perspektyw. Napływ azylantów i migrantów, powoduje ogromne braki na rynku. Dodatkowym problemem według partii są przepisy klimatyczne utrudniające budowanie nowych domów / mieszkań. Od tych przepisów klimatycznych chce partia całkowicie odejść. Tak, aby można byłoby budować na dużą skalę, bez większych przeszkód prawnych. Czyli zniesienie konieczności pomp ciepła w nowych budynkach. Powrót do gazu. Wprowadzenie możliwości permanentnego mieszkania w tzw. domkach wakacyjnych.

 

Klimat

 

W kwestii ochrony klimatu partia twierdzi, iż klimat zmienia się od wieków. Zawsze tak było i tak będzie. Nie widzi więc potrzeby wprowadzania żadnych zmian, czy też redukcji CO2.

Postuluję więc, aby dalej używać węgla i gazu. Wycofać się z międzynarodowych umów klimatycznych. Zastopować budowę parków słonecznych z paneli. Wstrzymać dofinansowania. Znieść tzw. strefy klimatyczne w miastach. Zwiększyć prędkość do 140 km/h etc.

 

 

Powyżej wymieniliśmy główne punkty programu zwycięskiej partii. Zarysowo można zwrócić uwagę, iż PVV pragnie zainwestować dodatkowo w oświatę, polepszyć sytuację rolników i zmniejszyć wpływy Unii Europejskiej. 

 

 

MY POLACY W HOLANDII

 

Czy wybór nowej  nacjonalistycznej partii będzie miał wpływ na nasz pobyt w Holandii?

Zasadniczo każdy nowy rząd przynosi nowe zmiany. Mimo iż wybory wygrała bardzo radykalna partia, to warto zwrócić uwagę, iż postulat wprowadzenia zezwoleń na pracę pojawiał się w programach wielu innych partii. Nacjonalistyczne odgłosy pojawiają się w całej Europie. My Polacy być może chcemy mieć Polskę dla siebie, a Holendrzy chcą mieć Holandię dla siebie. Zasadniczo w tych konstatacjach nie ma nic nadzwyczajnego. Być może zezwolenia na pracę miałby mieć charakter bardziej kontrolny, czy dane jednostki  nie są karalne etc.  Wówczas państwo może  zapewnić większe bezpieczeństwo swoim obywatelom. Czy z punktu widzenia prawa europejskiego, które gwarantuję swobodny przepływ osób , pozwolenia na pracę byłoby naruszeniem praw UE ? Odpowiedź na to pytanie może zależeć od formy, w jakiej owe zezwolenia byłyby wprowadzone. Z wyciąganiem jakichkolwiek konkluzji chyba warto się wstrzymać do utworzenia nowego rządu.

Z drugiej strony program partii PVV zawiera wiele pozytywnych zmian takich jak zwiększenie minimalnego wynagrodzenia, zwiększenie dodatków, zmniejszenie obciążeń administracyjnych  i podatkowych dla ZZP, zmniejszenie cen na artykuły spożywcze poprzez zmniejszenie podatku BTW. Etc.

Zapewne negatywnym punktem byłoby dla nas wprowadzenie zakazu przeniesienia zasiłku np. dla bezrobotnych z Holandii do Polski. Jednakże owa zmiana miałaby na celu wspomaganie rynku holenderskiego, gdyż pieniądze z zasiłków wydawane byłyby w Holandii.

Kolejną negatywną zmianą mogłoby być  ograniczenie migracji siły roboczej z Europy. Z drugiej strony zapotrzebowanie na pracowników jest ogromne, więc raczej większość z nas nie powinna się niczego obawiać, gdyż w przypadku zapotrzebowania zezwolenia i tak byłyby wydawane.  Być może można byłobyły na wszystko spojrzeć jako dodatkowy wymóg administracyjny.

Ponadto warto skonkludować fakt, iż wiele punktów z programów każdej partii nie jest po prostu realizowana z  wielu wewnętrznych oraz zewnętrznych przyczyn.  Dla przykładu za czasów obecnego zdymisjonowanego premiera Holandii każdy pracujący miał zyskać € 1000. Mimo tak wielu lat kadencji nie udało mu się zrealizować programu własnej partii.

 

Jedno warto mieć na uwadzę, dbając o własny rozwój, w każdym państwie będzie łatwiej o zatrudnienie …..

 Zródło : media

Data: 23-01-2023

Masz ubezpieczenie w Holandii ? Odzyskaj nawet do € 1848 zwrotów z ubezpieczenia. Zapraszamy do składania wniosków:

https://e-rozliczenia.nl/zlecenie-uslugi/wniosek-o-dodatek-do-ubezpieczenia/

 

DARMOWE PORADY PODATKOWE 

https://fachwork.eu/darmowe-porady-podatkowe/

 

 

ROZLICZENIA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH W HOLANDII / ROZLICZENIA HOLENDERSKIEGO PODATKU W POLSCE/ HIPOTEKI 

http://www.e-rozliczenia.nl

 

Powrót
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zasubskrybuj

aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiałach na Fachwork

Wiadomości

Najnowsze ogłoszenia o pracę