Rozliczenia firm i osób prywatnych w Holandii e-rozliczenia POLACY za granicą dołącz do nas! Własna firma w Holandii dołącz do nas

INFO.PL

Polskie firmy w Holandii- możliwość nałożenia kar od 1 września 2020

 

W naszym wcześniejszym artykule pisaliśmy o konieczności zgłaszania każdego podjętego zlecenia przez firmę zarejestrowaną poza Holandią, a wykonującą zlecenie na terenie Holandii. Dla przypomnienia nowa ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2020 i obejmuję m.in. samozatrudnionych z siedzibą firmy poza Holandią i wykonujących zlecenia na terenie Holandii. Więcej szczegółów na temat zaimplementowanych przepisów znajdą Państwo na poniższym linku:

https://fachwork.eu/artykuly/nawet-12-tys-euro-kary-za-brak-zgloszenia-polskiej-firmy-wykonujacej-zlecenie-na-terenie-holandii-od-1-marca-2020/

Co się zmieniło od momentu wejścia ustawy w życie ?

Okres od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2020 był okresem przejściowym, co oznacza, iż Państwo holenderskie nie miało prawa do nałożenia kary, nawet w przypadku jawnego łamania przepisów. W praktyce wprowadza się tzw.”okresy przejściowe” w celu umożliwienia wszystkim stronom dostosowania się do nowych wymogów prawnych.
Jednakże z dniem 1 września 2020 roku skończył się wyżej wspomniany okres przejściowy i ustawodawca ma prawo do nakładania kar za niedostosowanie się do obowiązujących zasad. Pod znakiem zapytania pozostaje możliwość przedłużenia okresu przejściowego ze względu na panujący wirus, Covid-19. Obecnie nie ogłoszono oficjalnego wydłużenia okresu bez nakładania kar, więc w praktyce jest już możliwość nałożenia pierwszych sankcji.

Kto może dostać karę ?

Ograniczając się tylko do przykładu zleceniodawcy i zleceniobiorcy, obydwie strony mogą być objęte ryzykiem otrzymania wysokich kar za niedostosowanie się do wprowadzonych przepisów.

Zleceniobiorca ma obowiązek poprawnego dokonania zgłoszenia każdego zlecenia wykonywanego na terenie Holandii.

Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy zgłoszenie przez zleceniodawcę zostało wysłane. Ponadto jest zobligowany do sprawdzenia poprawności informacji zawartych w zgłoszeniu.

Jak uniknąć kary ?

1. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie do zawartej umowy pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą dodatkowej klauzuli, która będzie opisywać zakres obowiązków zleceniobiorcy (czyli poprawnego i na czas dokonanego zgłoszenia zlecenia) oraz zleceniodawcy (czyli kontroli zgłoszenia).

2. Kontrola danych to kolejny ważny aspekt dla obydwóch stron. Zleceniobiorca powinien sprawdzić wszystkie dane firmy zleceniodawcy (np. nazwę firmy, adres, kvk numer, btw nummer) poprzez instytucję odpowiedzialną za rejestrowanie firm (https://www.kvk.nl/). Zleceniobiorca ma również obowiązek sprawdzenia danych firmy, z którą podejmuję współpracę oraz dokumentu tożsamości osoby wykonującej zlecenie na terenie Holandii.
Warto, aby obydwie strony posiadały wyciąg z potwierdzeniem rejestracji firmy kontrahenta.

3. Okresowe sprawdzania poprawności danych to ważny punkt w procesie uniknięcia kary. Firmy współpracujące dłuższy czas powinny aktualizować i sprawdzać przedstawione wcześniej dane. Dlaczego jest to istotne? Firma, z którą współpracujemy np. 12 miesięcy może być wyrejestrowana w czasie trwania zlecenia, a wówczas podejmujemy nielegalną współpracę z jednostkami pracującymi ”na czarno”. W łańcuchu odpowiedzialności poniesiemy również konsekwencje za niepoprawne sprawdzenie danych kontrahenta.

 

Dołącz do grona fachowców w Holandii:

https://fachwork.eu/rejestracja/

 

 

https://fachwork.eu/rejestracja/

 

Powrót

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Zasubskrybuj

aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiałach na Fachwork

Wiadomości

Własna firma w Holandii

Najnowsze ogłoszenia o pracę