Rozliczenia firm i osób prywatnych w Holandii e-rozliczenia POLACY za granicą dołącz do nas! Własna firma w Holandii dołącz do nas

INFO.PL

Polski Ład 2022

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r weszła w życie największa rewolucja podatkowa w Polsce zwana “Polskim Ładem”, który wprowadziła wiele nowych istotnych zasad i zwolnień z podatku dochodowego. W ramach Polskiego Ładu wprowadzone zostały nowe ulgi podatkowe, z których skorzystają przedsiębiorcy i osoby fizyczne. Celem owych ulg jest  zniwelowanie negatywnych skutków związanych z likwidacją prawa odliczenia składki zdrowotnej od podatku, zachęcenie emerytów do pozostania na rynku pracy, czy do powrotu z zagranicy.

Niestety już w pierwszych dniach stycznia, po wypłaceniu pierwszych wynagrodzeń w grupach zawodowych tj. nauczyciele, służby mundurowe, czy emeryci okazało się że reforma Polskiego Ładu i wprowadzone zmiany podatkowe nie do końca okazały się korzystne dla wszystkich. Wynagrodzenia pracowników „na rękę” wbrew zapowiedziom rządu, były niższe od tych, które otrzymywali w poprzednich okresach.  Już z dniem 8 stycznia, czyli krótko po tygodniu obowiązywania reformy podatkowej, rząd przyznał się do błędów w ustawie i w ciągu jednego dnia zarządzeniem Ministra Finansów naniósł  zmiany w zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez pracodawców (płatników w styczniu 2022 r). Owe zmiany budzą jednak duże kontrowersje zarówno w środowisku medialnym, jak i księgowym czy kadrowym, gdyż zgodnie z przepisami prawa taką zmianę można wprowadzić jedynie przez zmianę ustawy, a nie rozporządzeniem.

W skrócie przedstawmy zmiany podatkowe, wprowadzone wraz z Polskim Ładem w dniu 1 stycznia 2022 r:

 

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: nie będą mieć prawa odliczenia składki zdrowotnej oznacza to, że składka zdrowotna nie pomniejszy zaliczki na podatek. Do końca 2021 r. kwota 7,75% składki zdrowotnej pomniejszała zaliczkę na podatek dochodowy,

Według przepisów przedstawionych z rozporządzeniu MF z dnia 7 stycznia 2022  zaliczkę na podatek będzie trzeba wyliczyć zgodnie z zasadami obowiązującymi  2021  r  Rozporządzenie przesunie tylko pobór i wpłatę zaliczki z umów o pracę, zlecenie i m. in. emerytur, rent czy zasiłków ZUS. Przesuniecie będzie miało miejsce do czasu kiedy zaliczka z roku 2022 będzie niższa niż ta z roku 2021. Przesunięcie ma być stosowane u podatników, których wynagrodzenia nie przekraczają miesięcznie 12.800 PLN brutto.

Zmiana tego przepisu spowoduje jednak tylko fakt, że podatnicy, którzy teraz otrzymają więcej do swojego portfela dopłacą w zeznaniach rocznych w 2023 r. 

Polski Ład zawiera zupełnie nowe ulgi podatkowe to:

 1. ulga dla klasy średniej,
 2. ulga dla rodzin 4+,
 3. ulga dla pracujących emerytów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury,
 4. ulga na powrót,
 5. ulga dla samotnie wychowujących dziecko rodziców.

Bardzo istotną zmianą jest fakt obwiązywania wyższej kwoty wolnej od podatku, która wynosi  30 tysięcy złotych. W związku z powyższym osoby, których dochód nie przekroczy 30 tysięcy złotych, nie zapłacą podatku. Przypomnijmy, że do 31 grudnia 2021 wynosiła ona tylko 8 tysięcy złotych.

W ramach Polskiego Ładu został również podniesiony I próg podatkowy: wynosi  on 120 000 zł, od którego zapłacimy 17% podatku, po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 32% (do końca 2021 kwota progu podatkowego wynosiła 85 528 zł).

Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

 • nie mają prawa odliczenia składki zdrowotnej. Oznacza to, że składka zdrowotna nie pomniejsza zaliczki na podatek. Do końca 2021 r. istniała możliwość odliczenia zaliczki na podatek dochodowy 7,75% składki zdrowotnej.
 • odliczą w nowy sposób wysokość miesięcznej ulgi która pomniejsza zaliczkę na podatek z 43,76 zł (525,12 zł rocznie) na 425,00 zł miesięcznie (5 100,00 zł rocznie) i od 2022 przysługuje w każdym progu podatkowym, czyli również dla pracowników, którzy płacą 32% podatku w związku w wejściem w II próg podatkowy.

Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, które osiągnęły przychód roczny od 68 412 zł do 133 692 zł, (miesięcznie od 5701 do 12 800 zł) – dostępna dla:

 • zatrudnionych na umowę o pracę;
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Trzeba pamiętać, że nie skorzystają natomiast:

 • emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury;
 • zleceniobiorcy;
 • osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło.

Co ważne, ulga dla klasy średniej będzie naliczana przez pracodawcę z mocy prawa, stąd warto rozważyć jej rozliczanie dopiero w zeznaniu rocznym. Pracodawca przy wyliczeniu kwoty przychodu uwzględnia wyłącznie wynagrodzenia rozliczane i wypłacane pracownikowi przez siebie. Żeby uniknąć przykrych niespodzianek pracownicy mogą złożyć u pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników i skorzystać z niej w zeznaniu rocznym.

Zmiany w PIT dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

W ramach “Polskiego Ładu” zmieniły się zasady rozliczania deklaracji PIT. Ustawodawca zlikwidował możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego z samotnie wychowywanym dzieckiem. W rozliczeniu rocznym osoby samotnie wychowujące dziecko mogą odliczyć od podatku kwotę 1 500 zł.

“Polski ład” wprowadził również zwolnienia z opłacania podatku dla:

Emerytów i osób nabywających prawo do renty rodzinnej. Zwolnienia dotyczą osób w wieku 60 lat (kobieta) oraz 65 lat (mężczyzn), którzy nabyli prawo do emerytury lub renty rodzinnej, ale nie pobierają tych świadczeń i pozostają w zatrudnieniu. W takiej sytuacji zwolniony z opłacania podatku zostaje przychód do 85 528 zł. Warunkiem zwolnienia z podatku jest złożenie pracodawcy wniosku, w którym pracownik potwierdzi nabycie uprawnień do zwolnienia z podatku. W sytuacji kiedy pracownik nie złoży wniosku pracodawcy, uzyska zwrot potrąconego podatku po złożeniu zeznania rocznego.

Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych (ulga dla rodzin 4+ i więcej) z ulgi można skorzystać pod warunkiem złożenia pracodawcy oświadczenia przez rodzica (opiekuna prawnego 4 dzieci i więcej) o prawie do zwolnienia. Zwolniony do podatku jest przychód do 85 528 zł każdego z rodziców. W przypadku kiedy rodzice rozliczają się wg skali podatkowej, to dodatkowo każdemu z nich  przysługuje zwolnienie z opodatkowania do kwoty 30 tys. złoty w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku.

Zwolnienia dla powracających z zagranicy

Ulga PIT/0 dla osób powracających z zagranicy. W rozliczeniu rocznym za rok 2022 imigranci skorzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Z tego rozwiązania skorzystają jednak tylko wybrani podatnicy. Przede wszystkim głównym kryterium będzie to, aby podatnik przed powrotem do Polski przez co najmniej trzy lata nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania i to podatnik zdecyduje o wyborze pierwszego roku ulgi, udokumentują ten trzyletni okres certyfikatem rezydencji ze swojego kraju. Nie jest też ważnym, czy podatnik rozlicza się samotnie, czy też wspólnie z małżonkiem. Z odliczenia będzie można skorzystać w każdym przypadku.

Podatku nie zapłaci osoba osiągająca przychodu z tytułu:

– stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy przychody ze stosunku służbowego;

– umów zleceń;

– pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Prawo do stosowania ulgi będzie przysługiwać podatnikowi przez cztery kolejno następujące po sobie lata. To podatnik ma prawo zadecydować, od kiedy chce skorzystać z ulgi. Może wybrać, że będzie to ten sam rok, kiedy przeniósł rezydencję, lub wskazać każdy kolejny. Ulgę można jednak zastosować tylko raz, co oznacza, że gdyby podatnik ponownie wyjechał i po trzech latach wrócił do Polski, a wcześniej korzystał z ulgi na powrót, wówczas drugi raz nie będzie to już możliwe.

Z nowych przepisów będzie mógł skorzystać zarówno Polak, który wcześniej z dowolnych przyczyn wyjechał z kraju, jak i obcokrajowiec, który nigdy wcześniej w Polsce nie mieszkał.

Zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków

Po wprowadzeniu nowych przepisów będzie to możliwe także za rok, w którego trakcie został zawarty związek małżeński pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do końca roku podatkowego. Dopuszczalne będzie także wspólne rozliczenie z małżonkiem w przypadku podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Wspólne rozliczenie małżonków oznacza opodatkowanie sumy dochodów po wcześniejszym odrębnym dla każdego z nich odliczeniu kwot pomniejszających dochód. Podatek ustalany jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Z nowym rokiem rozszerzono katalog wydatków na cele rehabilitacyjne podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej m.in. o następujące koszty: zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne (w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł w danym roku) czy najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

 

 

PORTAL OGŁOSZENIOWO-INFORMACYJNY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO 

DOŁĄCZ DO NAS 

https://fachwork.eu/rejestracja/

 

 

ROZLICZENIA FIRM

https://e-rozliczenia.nl/oferta/rozliczenie-firm/

 

ODZYSKAJ ZWROT Z UBEZPIECZENIA -NAWET DO 1000 EURO ZWROTÓW!!!

 

https://e-rozliczenia.nl/dodatek-do-ubezpieczenia-w-holandii/

 

KOMPLEKSOWE ROZLICZENIA W HOLANDII I W POLSCE

https://e-rozliczenia.nl/oferta/rozliczenie-osob-fizycznych/

https://e-rozliczenia.nl/oferta/rozliczenia-holenderskiego-podatku-w-polsce/

Data 20-01-2022

Źródło: Media

Powrót
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zasubskrybuj

aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiałach na Fachwork

Wiadomości

Prawo podatkowe dla osób fizycznych

Własna firma w Holandii

Najnowsze ogłoszenia o pracę